MA GARANTIE

Bienvenue dans l'univers des meubles Célio.

Tous les meubles Célio sont garantis 5 ans.
Pour activer votre garantie, nous vous invitons à enregistrer votre achat en remplissant les champs ci-dessous.

Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage, rectificatie en schrapping van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt in verband hiermee per mail of per post contact opnemen met: Meubles CéLio, 65 route de Niort, 79430 La Chapelle-Saint-Laurent.